ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)   ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034300500, 034300501
Email : sesao.npt@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :