ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียนเเบบพิเศษ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๑ หลัง e-gp พิเศษ๓/๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 58) 20 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 85) 18 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 109) 11 เม.ย. 65