ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ (อ่าน 38) 15 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งธุรการ สังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 100) 14 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งธุรการสังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 127) 10 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม (อ่าน 63) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 78) 07 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (อ่าน 176) 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเเละกำหนดวันเวลาสถานที่ในการสอบเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 69) 26 พ.ค. 65
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูเเละบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริเเละโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 91) 25 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สพม.นครปฐฒ (อ่าน 93) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูเเละบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริเเละโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 136) 18 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ สังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 206) 05 พ.ค. 65
ประกาสผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 120) 03 พ.ค. 65
เปลี่ยนเเปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 90) 02 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูเเละบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริเเละโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพม.นครปฐม (อ่าน 659) 28 เม.ย. 65
ภาพกิจกรรม-การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 (อ่าน 68) 22 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.นครปฐม (อ่าน 213) 21 เม.ย. 65
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 63) 19 เม.ย. 65
ประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอให้จัดที่เรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 464) 08 เม.ย. 65
วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA (อ่าน 261) 05 ต.ค. 64
การวัดและประเมินผลช่วง covid (อ่าน 198) 05 ต.ค. 64