กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมชาย เขม้นงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธนาทัศน์ บุญแก้วฟ้า
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกิ่งกมล ขอสุข
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวลัดดาวัลย์ คนไว
นักทรัพยากรบุคคล