กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายนคร ณัฐวุฒิ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ช่วยราชการ สพม.นครปฐม